skil.info.pl > Regulamin

Regulamin

 • Jak złożyć zamówienie?

  Pierwszym krokiem do złożenia zamówienia może stać się zapełnienie koszyka, poprzez wpisanie do koszyka co najmniej jednej pozycji z dostępnych na stronie narzędzi.
  Inną formą jest przesłanie zamówienia poprzez sekcję kontakt lub przesłanie zapytania w formie faksu.

  Wysłanie którejkolwiek z powyższych informacji nie jest wystarczające do rozpoczęcia realizacji zamówienia. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez naszego handlowca. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, zamówienie zostaje kasowane.

  TADO zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub niekompletnie lub błędnie wypełnionych.

  W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, TADO bezzwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt zostanie anulowane.

  Firma TADO zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub zmiany specyfikacji.

  Uwaga: Nasi dostawcy bezustannie ulepszają oferowane przez nich urządzenia, specyfikacja techniczna, wygląd urządzeń prezentowanych na zdjęciach może być inny od aktualnie prezentowanej oferty. Na wyraźne zapytanie klienta TADO udzieli na ten temat wyczerpujących informacji przed zrealizowaniem zamówienia.

 • Fakturowanie

  W przypadku firm i instytucji chcących otrzymać fakturę VAT, niezbędne jest przesłanie emailem lub faksem dokładnych danych firmy, umożliwiających nam wystawienie faktury VAT.

  Klienci indywidualni otrzymują fakturę VAT detaliczną, paragon fiskalny zostaje w TADO wraz z kopią faktury.

  TADO zastrzega sobie możliwość rozpisania na fakturze osobno kosztów obsługi transakcji i wartości kupowanego(ych) urządzenia(eń). Łączna wartość nie przekracza jednak ustalonej wartości zamówienia.

 • Dostawa

  Zamówienie realizowane jest w ciągu 2 do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Wyjątkiem mogą być dostawy wyrobów, do których jest utrudniony dostęp (np. konieczność importowania z magazynów poza granicami Polski), między innymi wiele pozycji Spit i sporadycznie pozycje innych marek. Koszty dostawy wynoszą: 15 zł brutto dostawa realizowana przez kuriera, za którą wcześniej była dokonana przedpłata za towar, 20 zł brutto dostawa realizowana przez kuriera, który dokonuje pobrania gotówki za dostarczany towar. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru w Punkcie Obsługi Klienta nie jest doliczany koszt dostawy.

  Przesyłka zostanie dostarczona przez firmę spedycyjną lub Pocztę Polską SA. W przypadku produktów niestandardowych lub trudnodostępnych sprzedawca może zażądać od osoby zamawiającej zaliczkę (uzgodnienia telefoniczne).

  Dla odbiorców zagranicznych lub polskich dla miejsca przeznaczenia za granicą, do cen doliczany jest koszt dostawy i ewentualnej odprawy celnej.

 • Warunki płatności

  Płatność następuje po wystawieniu faktury pro-forma przelewem na konto TADO lub przy odbiorze przesyłki bezpośrednio doręczycielowi. Zamówienie niektórych pozycji oferty, których nie ma standardowo w magazynie i wymagają przez nas złożenia specjalnego zamówienia, może wymagać obowiązkowej przedpłaty.

  Przy odbiorze towaru, po dokonaniu zapłaty, mają Państwo prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczającego, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

  Ewentualny fakt stwierdzenia uszkodzenia należy zgłosić bezzwłocznie doręczycielowi i zaznaczyć to pisemnie na liście przewozowym. Reklamacja dotycząca uszkodzeń w transporcie nie zostanie uznana po odejściu doręczyciela, chyba że stroną umowy jest konsument. W tym przypadku przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

  1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
  4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu.

 • Gwarancja

  Podstawą do uznania roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu towaru (faktura, lub paragon), oraz karta gwarancyjna.

  Dokumenty te przychodzą razem z towarem i przyjęciem towaru potwierdzacie Państwo, że znajdowały się one w przesyłce.

  Warunki gwarancji określa producent danego towaru. Gwarantem jest również producent.
  Informacja o punktach serwisowych, do których należy przesłać reklamowany towar znajduje się w instrukcji dołączonej każdorazowo do sprzedawanego produktu lub na karcie gwarancyjnej.

  Naprawy gwarancyjne mogą być realizowane wyłącznie w autoryzowanych i uprawnionych do takich napraw punktach. Jakiekolwiek naprawy we własnym zakresie, przeróbki, ingerencja do wnętrza maszyny osób nieuprawnionych, wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi powodują utratę gwarancji.

  Koszty związane z wysyłką określa producent (szczegóły w książce gwarancyjnej).

  W wypadku trudności ze znalezieniem autoryzowanego serwisu lub jakichkolwiek wątpliwości nasi wykwalifikowani serwisanci służą Państwu pomocą.

  Wszystkie oferowane przez nas narzędzia są fabrycznie nowe, pochodzą oficjalnej sieci dystrybucji przedstawicielstw poszczególnych marek. Na Państwa życzenie możliwe jest przesłanie referencji dotyczących TADO. Firma nasza jest wieloletnim autoryzowanym dystrybutorem większości marek elektronarzędzi.

 • Zwrot towaru

  Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do biura firmy TADO, ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa, tel/fax (022) 870 22 78, do Punktu Obsługi Klienta wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami. Po spełnieniu powyższego nastąpi zwrot kwoty zapłaconej za towar, pomniejszonej o koszty dostawy do biura TADO, wysyłki do klienta, opakowania i koszty magazynowe. Dokładna wartość tych opłat kalkulowana jest zawsze indywidualnie dla każdej przesyłki, według rzeczywistych kosztów i dostępna jest na żądanie. Jeżeli zwrotu towaru dokonuje konsument, ponosi on jedynie koszty bezpośrednie zwrotu towaru.
  Zwrot pieniędzy możliwy jest po wpłynięciu zapłaty na nasze konto. TADO nie odpowiada za opóźnienia spowodowane opieszałością banków. W przypadku pobrania, firma kurierska przelewa pieniądze kilkanaście dni po dokonaniu pobrania.
  Zwrot możliwy jest tylko dla towaru sprzedanego klientom, posiadającym siedzibę na terytorium Polski lub w granicach Unii Europejskiej.

 • Ochrona prywatności

  Dokonanie zakupów wymaga podania podstawowych informacji osobowych. Składając zamówienie automatyczne wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych w związku z realizacją wyłącznie danego zamówienia. Istnieje jednak możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych (informowanie o promocjach lub nowościach). W każdym przypadku przysługuje Państwu oczywiste prawo do wglądu i poprawiania danych oraz do wycofana danych z naszej bazy. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 • Postanowienia końcowe

  Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zawartość Sklepu Internetowego TADO nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wiążącą ofertą jest potwierdzone pisemne zamówienie. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego TADO są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i zmian.
  Sklep Internetowy TADO nie wypożycza oferowanego sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

  Wszystkie wymienione produkty, nazwy i znaki graficzne są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli. Zawartość niniejszej strony, włączając, ale nie wyłącznie własne, znaki firmowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, teksty, obrazy, grafikę, dźwięk, animacje i pliki filmowe oraz ich układ na stronie jest własnością naszej firmy lub osób trzecich i podlega prawu o własności intelektualnej.

  Żaden z elementów tej strony nie może być odtwarzany, kopiowany, przenoszony, publikowany, rozpowszechniany, modyfikowany, przesyłany lub umieszczany na innych stronach lub dokumentach bez wcześniejszej pisemnej zgody TADO. Wyjątkiem są linki do dowolnej strony portalu. Wszystkie prawa dotyczące własności intelektualnej związane z zawartością niniejszej strony, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz prawa patentowe są zarezerwowane i jakiekolwiek wykorzystanie ich bez wcześniejszej pisemnej zgody od właściciela jest surowo zakazane.

  Wszystkie produkty są oryginalne, nieużywane i wyprodukowane przez właścicieli znaków towarowych, patentów, wzorów i rozwiązań technicznych.

  Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Zmiany

  Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym poinformujemy klientów pocztą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail oraz na stronie www.narzedzia.info.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że klient na piśmie wyrazi zgodę na zastosowanie nowych postanowień. • Skil 1765MA

  1765MA

  683,09 zł

  zwykła cena: 759,00 zł

  Skil Torba do dmuchawy

  Torba do dmuchawy

  61,62 zł

  zwykła cena: 79,00 zł

  Skil 2610Z04778

  2610Z04778

  119,00 zł

  zwykła cena: 119,00 zł